044 2709641
sonja@belenus.fi
vello.fi/belenus/

Palvelut koirille

Koirien ravitsemusneuvonta

Me kaikki haluamme perheenjäsenillemme parasta.

Emme silti aina tule ajatelleeksi, että myös koiran ravinnolla on suora yhteys sen terveyteen. Valitettavaa on, että nykyisin lemmikkimme kärsivät mm. diabeteksesta, käytöshäiriöistä, luusto- ja nivelongelmista, allergioista, epilepsiasta sekä syövistä aivan kuten me ihmisetkin. Koirien terveydentilan heikkenemiseen on vaikuttanut vahvasti jalostus, teollistunut ruoka sekä muutokset koirien pidossa ja käytössä.

Koiran pentu istuu ruokakupissa.

Olipa kyse eläimestä tai ihmisestä, kaikki lajit sopeutuvat käyttämään elinolosuhteissaan saatavilla olevaa ravintoa ja koira on elänyt ihmisen rinnalla nykytietämyksen mukaan yli 30 000 vuotta. Vaikka koira on lajina kehittynyt sudesta, on se kuitenkin sutta monipuolisempi ravinnon käyttäjä. Kesyyntyminen sudesta koiraksi on vaikuttanut koiran fysiologisiin ominaisuuksiin ja käytökseen, kuten ruuansulatukseen ja tapaan hankkia ravintoa. Koira mm. kykenee käyttämään hyväkseen sutta paremmin kasvisperäistä ravintoa, johtuen erilaisesta syljen ja vatsalaukun happamuudesta, suolen toiminnasta sekä monipuolisemmasta bakteerifloorasta. Koirasta omana lajinaan kertoo myös se, että useimmat rodut eivät selviytyisi enää luonnossa, vaikka niille tarjottaisiin hyväriistainen elinalue. On myös havaittu (Italian vuoristoseudulla tehty tutkimus), että villikoiratkaan eivät pyri itse saalistamaan ruokaansa vaan käyttävät hyväkseen ihmisten jätteitä kaatopaikoilla.

Ruokinnan suunnittelun tulisi perustua rotujen historiaan ja kehitykseen sekä yksilön tarpeisiin. Samalla on hyvä muistaa, ettei paraskaan suunnitelma toimi, jollei sitä toteuteta käytännössä. Tästä syystä on tärkeää ottaa heti alkuvaiheessa huomioon omistajan toiveet ruokinnan toteutuksessa.

Itse valmistetulla ruualla voimme koostaa tarkasti yksilön tarpeisiin sopivan ruokavalion, ottaen huomioon myös ravinnon sulavuuden ja laadun. Raaka-aineiden tarkoituksenmukaisilla valinnoilla, käytöllä ja kypsennyksellä päästään poikkeuksetta parhaisiin tuloksiin. Lisäksi tukituotteiden oikealla ja täsmällisellä käytöllä voimme tukea koiran elimistöä häiriötilassa tai ylläpitää jo saavutettua tasapainoa. Mahdotonta ei ole käyttää teollisia kuivaruokia, mutta on hyvä ymmärtää, että ne ovat aina kompromisseja eikä sairauksien hoidossa välttämättä päästä yhtä hyviin tuloksiin kuin täysin yksilöllisesti suunnitellun ruokavalion kanssa.

Yleisimmät syyt, miksi koiran ravitsemusneuvontaan tullaan

 • Erilaiset sairaudet (diabetes, virtsakivet, maksa-, munuais- ja sydänsairaudet, IBD...)
 • Elimistön häiriötilat (iho-oireet, allergiat, hiiva, oksentelu, ripulointi...)
 • Käytösongelmat, hermostuneisuus ja stressi
 • Yli- tai alipaino
 • Emän tiineys ja imetys
 • Eri ikäkausien ruokinta (pennut, aikuiset, vanhukset)
 • Harrastus-/työkoiran erityistarpeet
Koira juoksee innoissaan kesäisellä niityllä.

Varatessasi ajan ravitsemusneuvontaan, saat täytettäväksesi esitietolomakkeen. Täytä lomake huolellisesti ja kerro koirasi historia sekä oireet mahdollisimman tarkasti. Näin saan parhaan käsityksen koirasi terveydentilasta. Kerro vähäpätöiseltäkin tuntuvat asiat.

Vastaanotolle tullessanne käymme läpi koirasi ruokinta- ja terveyshistoriaa, tutkin koiran yleisterveydentilaa sekä mahdollisia näkyviä puutosoireita. Tältä pohjalta laadin yksilöllisen kirjallisen ravitsemussuosituksen tukituotteineen, jossa otetaan huomioon koirasi aktiivisuustaso ja erityistarpeet sekä sinun toiveesi ruokinnan suhteen. Mikäli tarvetta ilmenee, ohjaan teidät myös eläinlääkärin tutkimuksiin. Käynnillä voimme sopia myös tulosten seurannasta ja kontrolliajasta.

HUOM! Nyt myös etävastaanotto Teamsin kautta on mahdollista. Etävastaanotto voi olla hyvä vaihtoehto, jos matka paikanpäälle on turhan pitkä tai kontrollissa ei ole tarvetta suurille muutoksille. En kuitenkaan suosittele tätä ensisijaiseksi tapaamismuodoksi etenkään oireilevan koiran kanssa. Koiran tutkiminen on tärkeä osa tapaamista mm. koiran käyttäytymisen ja mahdollisten puutosoireiden havainnoimisessa. On siis hyvä tiedostaa, ettei etävastaanotolla välttämättä päästä yhtä hyvään lopputulokseen kuin perinteisellä vastaanotolla.

Ajanvaraus koirien ravitsemusneuvontaan onnistuu suoraan minulta tai nettiajanvarauksen kautta!

Urheilukoirahieronta

Koira on luotu liikkumaan. Liikkuminen on kaikille koirille luonnollista ja koiran tasapainoinen liikkuminen on toivottavaa kaikilla roduilla riippumatta niiden rakenteesta tai käyttötarkoituksesta. Yleensä koira pyrkii liikkumaan sairaanakin, jopa ongelman ollessa liikuntaelimistössä ja liikkumisen tuottaessa kipua. Tällöin koira tavallisesti yrittää peittää kipunsa ja kompensoi liikettä virheasennoilla.

Pieni koira lentää ilmassa

Hieronta lienee maailman vanhimpia hoitomenetelmiä. Hieronnalla vaikutetaan mekaanisesti käsillä lihaskudoksiin, jänteisiin ja faskioihin. Käsittelyllä poistetaan lihaksen jännitystiloja ja kalvokireyksiä, vähennetään kiputiloja sekä lisätään lihasten elastisuutta ja kehon normaaleja liikeratoja. Hieronta myös aikaansaa useiden hormien vapautumista ja vaikuttaa tätä kautta koiraan mm. mielihyvähormonien kautta.  Hierontaa täydentävillä venytyksillä pyritään palauttamaan normaaleja liikeratoja sekä parantamaan lihasten ja nivelten toimintaa mm. loukkaantumisten ja leikkaustoimenpiteiden tai muiden liikuntatapaa muuttavien sairauksien yhteydessä. Hieronta on ennen kaikkea myös vaurioiden ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyä ja sen olisikin hyvä kuulua varsinkin harrastavan koiran säännölliseen perushuoltoon.

Dipl. Urheilukoirahieroja

Urheilukoirahieronta eroaa osittain ns. normaalista koirahieronnasta, vaikka urheilukoirahieroja hoitaakin kaikenlaisia koiria käyttötarkoituksesta riippumatta. Tavanomainen koirahieronta on lähinnä koiraa rentouttavaa, kun taas urheilukoirahieronta tähtää voimakkaampiin ja nopeampiin tulostavoitteisiin. Tästä syystä myös käsittelytekniikat eroavat ns. normaalista koirahieronnasta.

Dipl. urheilukoirahierojia kouluttaa vain Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO) ja se on PRH:n vahvistama rekisterisuojattu tavaramerkki. Koulutus kestää vuoden ja antaa laajan tietämyksen koiran anatomiasta, fysiologiasta ja liikuntaelinsairauksista. Koulutuksessa opiskellaan myös mm. eri ikäkausien ja sairauksien asettamia erityisvaatimuksia, rakenteellisten puutteiden arviointia, eri lajien kuormitustekijöitä sekä hieronnan erikois- ja faskiatekniikoita. Lisää koulutuksesta voit lukea SETO:n verkkosivuilta.

Urheilukoirahieroja hoitaa kaikenlaisia koiria virkakoirista kotikoiriin ja lajitaustasta riippumatta. Kehonhuolto on erityisen tärkeää harrastaville ja virkaa tekeville koirille, joilta vaaditaan hyvää suorituskykyä ja liikkumisen vaivattomuutta. Kotikoirat voivat kuitenkin kärsiä yhtälailla lihaskireyksistä. Lihasten kipeytyminen ja liikkuvuuden rajoittuminen voi johtua raskaan kuormituksen lisäksi esim. rakenteellisista ongelmista, loukkaantumisesta tai tuki- ja liikuntaelinsairauksista.

Hieronnan hyödyt

 • Vapauttaa lihasjännityksiä, vähentää kireyttä lihaksissa ja faskioissa. Lihasten jännittyneisyydelle voi olla useita syitä ja taustatekijöitä, kuten raskas tai yksipuolinen fyysinen kuormitus, pitkittynyt stressi, liukastelut tai tapaturmat, liikuntaelinsairaudet tai kehon virheasennot ja niistä johtuva epänormaali kuormittuminen.
 • Lisää lihaksen elastisuutta, liikeratojen laajuutta ja nopeuttaa suorituksesta palautumista sekä vähentää loukkaantumisriskiä. Jännitystilojen vähentyessä ja liikeratojen normalisoituessa keho pystyy löytämään tasapainoisemman asennon. Elastinen lihas ja laajat liikeradat aikaansaavat hyvän liikkuvuuden, jolla on positiivinen vaikutus liikkeen rentouteen, voimantuottoon, nopeuteen ja kestävyyteen. Tällä on suoraa vaikutusta parempaan suorituskykyyn.
 • Voi olla apua myös kivunlievityksessä. Kiputuntemus vähenee lihaksen ja faskian jännitystilojen vähentyessä ja koko kehon käytön normalisoituessa. Lisäksi hierottaessa vapautuu elimistöön hormoneja, jotka vaikuttavat kivun aistimiseen sekä mielihyvän tuntemiseen. Mielihyvähormonit myös aikaansaavat rauhoittumista ja rentoutumista.
 • Hierontaa täydentäviä venytyksiä voidaan käyttää tukihoitona loukkaantumisten, leikkausten sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa hoito toteutetaan yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa. Hierontahoidossa pyritään palauttamaan normaalia liikerataa sekä lihaksen ja nivelen toimintaa. Loukkaantumiset, toipilaana olo sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat virheasentoa liikkumisessa, mikä kuormittaa niveliä ja lihaksia epänormaalisti. Varsinkin vanhoilla koirilla nähdään usein rajoitteita liikkumisessa. Tällöin säännöllisellä hieronnalla voidaan parhaimmassa tapauksessa merkittävästi parantaa vanhenevan koiran elämänlaatua.
Virkakoira ohjaajansa kanssa

Urheilukoirahieronnasta hyötyvät mm.

 • Eri lajeja harrastavat koirat (agility, TOKO, palveluskoiralajit kuten suojelu, juoksulajit, näyttelyt, valjakkourheilu, metsästys...)
 • Virkakoirat
 • Kotikoirat
 • Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät
 • Toipilaat

Hieronnasta voi olla apua mm. seuraavissa tilanteissa

 • Lihas- ja faskiakireydet sekä liikerajoitukset: koira liikkuu jäykästi tai on haluton liikkumaan
 • Suorituskyvyn lasku ja vaikeudet palautumisessa
 • Kiputilat mm. selän alueella: kosketusarkuus, muuttunut käyttäytyminen
 • Lihastärinät ja lihaskrampit
 • Koira nuolee tai järsii itseään
 • Vaikeudet nousta makuulta ylös, autoon tai portaita
 • Muutokset asennossa, liikkeessä ja liikkumishalukkuudessa
 • Tukihoito toipilastilanteissa (ell luvalla) sekä tuki- ja liikuntaelin vaivoissa
Mopsi makaa selällään ja rentoutuu

Milloin koiraa ei voida hieroa

 • Akuutit kiputilat, joissa ensisijaisena toimenpiteenä on hakeutua eläinlääkärin vastaanotolle
 • Tulehdukset lihaksessa tai iholla, akuuttivaiheinen nivelreuma ja -tulehdus
 • Kuume
 • Virussairaudet, kuten parvovirus ja kennelyskä
 • Akuutit vammat ja pehmytkudosvauriot, kuten luunmurtumat, avohaavat ja palovammat
 • Akuutti kasvuhäiriö
 • Tiineys 7. tiineysviikon jälkeen tai yksilöllisesti aiemminkin
 • Syöpä

Ajanvaraus urheilukoirahierontaan onnistuu suoraan minulta tai nettiajanvarauksen kautta!

Muutama sana Tellington TTouchista

Kehon asentoisuus vaikuttaa mieleen ja mieli ilmennettyyn käyttäytymiseen

Tellington TTouch -metodilla pyritään vaikuttamaan koiran kehoon ja mieleen kehotietoisuuden (asentoaisti) sekä tuntoaistin hermostolle luodun ärsykkeen kautta. Koiran kehon stressi-, jännitys- ja kiputilat saattavat oireilla ei-toivottuna käyttäytymisenä, joka puolestaan lisää stressiä ja jännitystä. TTouch metodilla pyritään katkaisemaan tämä kierre. TTouchiin kuuluvat erilaiset kosketukset (bodywork), köysityöskentelyt (groundwork) sekä vartalon ympärille tehtävät kääreet (bodywraps). Näistä bodywork on tunnetuin ja sovelletuin tekniikka.

Kosketukset ovat eri puolille kehoa tehtäviä pyöriviä tai liu’uttavia kevyitä liikkeitä. Kosketuksilla vaikutetaan hermoston toimintaan tuntoaistin välittämiä ärsykkeitä hyväksikäyttäen. Tavoitteena on vapauttaa jännitys- ja stressitiloja, mikä vaikuttaa suotuisasti koiran mieleen ja käyttäytymiseen.

Keho-Mieli-Käyttäytyminen

Köysityöskentelyssä koiran kanssa tehdään hitaalla ja rauhallisella liikkeellä harjoituksia hihnassa. Harjoitteilla autetaan koiraa muuttamaan kehon asento ja painopiste oikeaksi. Harjoituksissa käytetään usein apuna matalia esteitä, kartioita ja erilaisia pintoja. Tehtävät kehittävät koiran keskittymiskykyä, tasapainoa ja kehon hallintaa sekä tekevät koiran tietoisemmaksi oman kehonsa raameista.

Joustavasta siteestä tehtäviä kääreitä voidaan käyttää joko pelkästään tai tukemaan muita harjoitteita. Kääreiden luoma tuntemus auttaa koiraa hahmottamaan paremmin kehon osien sijainnin ja lisäävät näin koiran tietoisuutta omasta kehosta, sen käytöstä ja liikeradoista. Kääreet eivät ikinä purista koiraan vaan niiden tarkoituksena on aktivoida koiraa käyttämään tehokkaammin jotain kehon osaa tai toimia rauhoittavana elementtinä.

”Less is more”